Skip to main content

Gift of Dyslexia Workshop – online Poland

Online (Poland - CET) Warsaw, Poland

Podstawy Korekcji Dysleksji metodą Davisa Ten 30-godzinny warsztat online jest wprowadzeniem do podstawowych teorii, zasad i zastosowania wszystkich procedur opisanych w książce Dar Dysleksji. Te podstawowe zasady i metody stanowią fundament różnych Programów Davisa do pomocy w trudnościach wynikających z: dysleksji, dyspraksji, dyskalkulii, dysgrafii i ADD/ADHD. Szkolenie odbywa się poprzez połączenie wykładów, demonstracji, ćwiczeń w […]

3,250.00PLN – 3,600.00PLN
 
Translate »